Missió i valors

L’associació i les activitats que desenvolupa han d’estar regides pels principis d’autogestió, amb la participació voluntària de les persones associades en la mesura de les seves disponibilitats i capacitats i en tots els nivells i tasques de l’organització. Es treballa en equip per a anar ampliant la xarxa de coneixement que es nodreix de la vària capacitat tècnica dels diferents associats, per a aconseguir una base social activa que formuli propostes coherents, innovadores i raonables d’avaluació i acció, sempre amb criteris de democràcia participativa en la presa de decisions, equitat de gènere i transparència.

Els àmbits prioritaris d’actuació es fonamenten en els principis del respecte i preservació del medi ambient, l’economia social i solidària, respecte dels drets humans, de les cultures minoritàries i en defensa del desenvolupament integral de les comunitats en què actua.

Garraf Coopera analitza amb cura les associacions i organitzacions amb què coopera perquè aquestes romanguin fidels en els mateixos principis i línies d’actuació. Selecciona les organitzacions companyes de viatge, contraparts, ja que d’això depèn l’èxit o el fracàs dels projectes. Citant textualment la nostra memòria fundacional: «en GarrafCoopera entenem que és absolutament compatible l’existència de base social activa en les organitzacions, la democràcia participativa en el seu si, i l’eficiència de les seves intervencions de cooperació, si la dimensió econòmica i tècnica d’aquestes intervencions s’ajusta al nivell de la seva base social de suport».

És precisament per aquesta raó que, durant el mateix any 2011 Garrafcoopera participa en la creació, amb altres persones ecologistes i grups preocupats per la defensa de l’entorn i la natura, per la lluita contra el canvi climàtic i per la recuperació de la biodiversitat i patrimoni cultural, històric i paisatgístic del territori, la Plataforma de Defensa del Ortoll- Sant Gervasi- Adarró i Santa Llúcia, popularment coneguda com la Plataforma Defensem el Ortoll.

D’aquesta aliança estratègica es desprèn que totes les accions realitzades en el camp de l’àmbit de la recuperació i protecció de l’entorn natural siguin presentades i executades com a Associació Garraf Coopera/Plataforma en Defensa del Ortoll.