Transparència

Garraf Coopera és una associació sense ànim de lucre. Situada a Vilanova i la Geltrú.

Els nostres dos projectes principals són:

Cooperació internacional ( Projecte Justa Trama) – per a més informació premeu aquí.

Medi ambient ( custodia i conservació de l’Ortoll)  – per a més informació premeu aquí.

El 2023 érem 21 socis i 59 voluntaris col·laborant en ambdós projectes. 

Els ingressos de Garraf coopera provenen de quotes de socis, donacions i subvencions dels ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. 

Les quotes obtingudes el 2023 varen ser de 1775 eur

Les subvencions rebudes 16927,2  ( encara que part de la de 2023 ens ha arribat el 2024 han estat enviades per al projecte de Justa Trama)

L’any 2022 no es va rebre la subvenció de Medi i aquest any 2023, l’Ajuntament ha pagat les despeses acumulades de 2022. 

La Junta directiva canviada a finals de l’any 2023 la formen les següents persones

President: Carsten Andressen

Secretari:  Antoni Carreño

Tresorera:  Isabel Valdivieso

Representant Medi Ambient: Montse Virgili

Representant Cooperació: Enrique Castro.