Què fem?

GarrafCoopera és molt més que plantar, podar i col·locar pedres.

Necessitem gent per regar, desbrossar, fer articles per la premsa i les xarxes socials, repassar fitxes sobre el patrimoni històric, organitzar passejades, tallers i xerrades, fer activitats amb alumnes escolars, redactar projectes de cooperació i de custòdia de la natura, fer drenatges, camins i jardineres, encarregar-se de tasques administratives i comptables… i mil coses més.

Per aconseguir persones voluntàries per a totes aquestes feines i assegurar que aquestes tinguin una bona acollida i formació, GarrafCoopera ha fet un Pla de Voluntariat, en marxa ja des d’agost 2020.

 

Què és un pla de voluntariat?

Són uns documents que expliquen i registren com s’organitza el voluntariat dins GarrafCoopera. És una eina de suport que ajuda al funcionament eficient de l’entitat. Vol garantir que tothom sàpiga com s’organitza el voluntariat de forma eficient i eficaç, amb l’objectiu de que totes les persones voluntàries tinguin una bona experiència i que GarrafCoopera faci un seguiment dels drets dels voluntaris i de les obligacions que se’n desprenen per ambdues parts.

 

Per què és necessari un Pla de Voluntariat?

Des de l’any 2015 la llei catalana que gestiona el voluntariat és la llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, que regula l’àmbit de l’acció voluntària. Inclou definicions de voluntariat i voluntaris, règim jurídic, els drets i deures tant dels voluntaris com de les entitats i també els principis rectors i la relació entre les administracions públiques i l’associacionisme entre d’altres.

La llei estableix que les entitats han de disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió del voluntariat dins de l’entitat.

El voluntariat és, també, la llavor que ens permetrà, amb el temps, renovar els equips de treball i assumir els papers que ara tenim un petit grup de persones.

Volem que les persones voluntàries s’impliquin més i que, després d’un període que elles determinin, acabin sent associades de ple dret, amb tota la capacitat per decidir i portar els projectes de forma transparent, efectiva i flexible.

 

Com es porta a la pràctica?

El pla ens serveix de guia, i és important que els documents i bases del voluntariat siguin assumides pel conjunt de l’entitat: socis, voluntaris i equip directiu.

Bàsicament s’estructura en els següents apartats:

1. Presentació de Garraf Coopera i la Plataforma defensem l’Ortoll. On expliquem què és GarrafCoopera, qui som, els nostres principis, objectius, metodologia i els àmbits de treball de l’Associació.

2. Sentit i valor del voluntariat a l’entitat.

3. Objectius del Pla de voluntariat. On s’especifiquen els objectius generals i específics.

4. Gestió del voluntariat. Captació de voluntaris, selecció, incorporació/acollida, Formació, seguiment, comunicació, reconeixement i desvinculació.

5. Avaluació i seguiment del pla.

 

Finalment s’estableix un cronograma per temporalitzar el Pla en les seves diferents etapes.

Tallers

Amb els tallers aprenem més de l’entorn, busquem maneres de cuidar-lo o aprenem a beneficiar-nos de tot allò quela natura ens aporta. Conèixer el que ens envolta, i tenir-ne cura fa que aprenguem a respectar-lo.

Continua llegint »

Xerrades

Explicar i compartir el coneixement per a tenir consciència de la importància de conservar i preservar els espais naturals del nostre municipi i lluitar per aconseguir-ho.

Continua llegint »